Širok spekter
izvajanih storitev!

Vse! Od postavitve transformatorske postaje, do zadnjega porabnika v hiši!


Elektro inštalacije novogradenj in adaptacij v stanovanjskih in industrijskih objektih

Vezava elektro omaric in krmilj

Montaža in prestavitve elektro merilnih naprav v stanovanjskih objektih

Pregledi in popravila plinskih naprav v gospodinjstvu s pooblastilom plinarne

Varnost strelovodnih sistemov

Elektro vzdrževanje industrijskih strojev
Meritve elektroinštalacij

Meritve v delovnem okolju

Meritve varnosti strojev

Izvedbe komunikacijskih UTP vozlišč

Krmilja sončnih elektrarn

Krmilja vodnih črpališč

Izdelava kompenzacijskih naprav

Prevleke galvanskih kadi

Varjenje termoplastov
Varjenje cevi iz PE EHD materiala

Izdelava kadi

Termovizija s termovizijsko kamero

Montaža novih TP postaj

Redna vzdrževalna in kontrolna dela na TP postajah

Opravljanje letnih revizij na SN postrojih in TP postajah

Izdelava SN kabelskih končnikov za zunanjo in notranjo uporabo

Mobilna dvižna košara

Certifikat za opravljeno usposabljanje s termovizijsko opremo!

Pridobljen certifikat protieksplozijske zaščite za delo na Ex napravah!

24 ur, 7 dni v tednu in 365 dni na leto:   041 951 001