Izvedba različnih
elektro inštalacij!

Hidria d.o.o.


revizijska dela
vzdrževanje SN naprav
popravila in predelave SN naprav
popravila in predelave NN naprav
elektroinšatalcije
obnove in novogradnje
izvedba UTP omrežij

Kendov dvorec


redna elektro vzdrževalna dela

Javor Pivka d.d.


revizijska dela
vzdrževanje SN naprav
popravila in predelave SN naprav
vzdrževanje SN stikalnih naprav

Petrol d.d.


vzdrževalna dela na bencinskih servisih

Ostali

Veterina Idrija
Rotomatika
Kovi Bovec
Kamp Polovnik, Bovec

24 ur, 7 dni v tednu in 365 dni na leto:   041 951 001

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj fotografij del, ki smo jih opravili na različnih objektih bencinskih servisov, v kampih, pri različnih podjetjih in zasebnikih, ki nam že dalj časa zaupajo najzahtevnejša dela.

BS GODOVIČ


BS KOPER


BS ROŽNA DOLINA


BS VRTOJBA


KAMP POLOVNIK


KAMP RUP


LABORATORIJ HIDRIA

VILA LJUBLJANA


RAZNO